Blog

Maltepe Kiremit Çatı Aktarma Ustası


Facebook Twitter LinkedIn Google+ Hizmet Bölgelerimiz


avcilar-kiremit-cati-ustasi-1

Maltepe Kiremit Çatı Aktarma Ustası Önce Bölgeye uygulanacak çalışma için Maltepe Kiremit çatı Alanında uzman ustalarımız keşif yaparak proje hazırlarlar.
Maltepe Kiremit çatılarınızın Olduğu alanlarda nelere ve İhtiyaç duyulduğu Maltepe Kiremit çattı ustalarımız Tarafından Uygulamaya konulur.
Maltepe Kiremit çatı ustalarımız Analiz yapılan Maltepe Kiremit Çatı yapılacak bölgeye gerekli duyulan malzeme saptarlar.
Maltepe Kiremit çatılarınızın olduğu alanlarda nelere ihtiyaç duyulduğu Maltepe Kiremit çattı ustalarımız tarafından uygulamaya konulur.

Öncelik olarak İstanbul geneline tüm bölgelerine Maltepe Kiremit çatı uygulamaları Maltepe Kiremit çatı sistemleri profesyonel Maltepe Kiremit çatı ustalarımız tarafında güven ve kalite ilkelerini siz değerli müşterilerinine en ekonomik fiyatlar ile sunmaktadır.Maltepe Kiremit Çatı Ustalarımız Türkiye genelinede hizmet vermektedirler.BİZE ULAŞIN
Maltepe, İstanbul iline bağlı Marmara Denizi’ne kıyısı olan, Anadolu yakasında bir ilçedir. Kadıköy, Kartal , Sancaktepe ve Ataşehir ilçeleriyle komşu olan Maltepe İstanbul’un 10. büyük ilçesi konumundadır.

İçindekiler [gizle]
1 Tarih
2 Nüfus
3 Coğrafya
4 Ulaşım-iletişim
5 Maltepe İlçesine bağlı mahalleler
6 Eğitim
6.1 İlköğretim Okulları
6.2 Anadolu Liseleri
6.3 Teknik Liseler
6.4 Meslek Liseleri
7 Spor
8 Sağlık
9 Belediye
10 Siyaset
10.1 Yerel Seçimler
11 Kaynakça
12 Dış bağlantılar
Tarih[değiştir | kaynağı değiştir]
Maltepe’nin tarihi Bizans İmparatorluğu’na dayanmaktadır. O devirlerde adının “Bryas” veya Latince adıyla “Urias” olduğu söylenir. Diğer bir bilgiye göre ise Bizanslıların tarihinde “Pelekanon” dur. Bryas adının tarihçiler tarafından Küçükyalı’da eski Akduman pınar’ı yakınlarında bulunan Bryas Sarayı harabelerinden aldığı belirtilmekte ise de kesin kanıt yoktur. Bu nedenle bu günkü Maltepe 16. yüzyılda burada kurulmuştur. Bu küçük sınır kasabasının 1509 yılındaki depremde yıkıldığı ve Dragos eteklerinde bulunan ve bu yüzyılda “Obnias” veya “Abrias” adı ile anılan bu kasabanın harabeleri 1540 yılında ünlü Fransız nebetatçısı ve seyyahı “Pierre Gylli” tarafından görülerek tespit edilmiştir. Pelekanon adı üzerinde duran tarihçiler ise 3. Andronikos ile Orhan Gazi arasındaki savaşın (1329-1330) Maltepe ve çevresinde olduğunu söylemektedirler. Bu görüşün kaynağı ise ünlü tarihçi Hammer’dir. Buna rağmen Pelekanon savaşı’nı araştıran tarihçi 6. Mırmıroğlu çeşitli kanıtlara dayanarak Pelekanon Savaşının Darıca ile Eskihisar arasındaki Manastır Mevkii’nde olduğunu ileri sürmüştür. Yapılan bütün bu araştırmalardan da anlaşılacağı gibi Maltepe yüzyıllardır önemli bir yerleşim bölgesidir. Bu günkü Maltepe adı ise “Höyük Tümülüs “(Yığmatepe) içinde hazine ve define veya küp dolu altınların yığıldığı tepe anlamına gelmektedir.Kocaeli Yarımadası’nın Türkler tarafından fethinden sonra Türkler Dragos’la ilgili birkaç efsaneye dayanarak bu ismi vermiştir. Tarihçi Hammer bu kıyı şeridindeki bütün tepelere “Maltepe denildiğini söylemektedir.Osmanlı İmparatorluğu kurulmadan önce Türk akıncıları Bizans egemenliği altında bulunan Kocaeli Yarımadası’na akınlar düzenlemişlerdir.Bu akıncıların Üsküdar’a kadar geldikleri bilinmektedir. 1075 yılında İznik ve çevresini fethederek Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurarlar. Süleyman Şah İstanbul Boğazı’na kadar dayanmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra Maltepe ve Çevresi yine Bizanslıların egemenliği altına girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu kurulduktan sonra 2. Osmanlı Padişahı Orhan Gazi’nin döneminde komutanları ” Akça Koca, Konur Alp, Gazi Abdurrahman” tarafından Türk egemenliğine alınmıştır. İstanbul’un Türkler tarafından fethinden sonra Maltepe’nin tarihi konumu daha da artmıştır. Bağdat yolu üzerinde olan Maltepe Osmanlı Ordusu’nun Üsküdar’dan sonra ikinci durak yeri olmakta ve ordugah Maltepe’ de kurulmakta idi. Fatih Sultan Mehmet’in 300.000 bin kişilik ordusunun başında 27 Nisan günü Üsküdar’a geçtiği ve burada hastalanıp birkaç gün istirahattan sonra tekrar yola çıktığı, Üsküdar’la Gebze arasındaki Tekfur Çayırı ve Sultan Çayırı diye anılan Hünkar Çayırı Mevkii’nde tekrar hastalanıp 3 Mayıs 1481 de öldüğü İsmail Hami Danışment tarafından yazılmıştır. Danışment’e göre bazı Osmanlı kayıtlarında Üsküdar ve Gebze arasında bulunan Hünkar Çayırı Maltepe’dedir. Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı eserinin 1. Cildinde de Fatih Sultan Mehmet’in Maltepe yakınlarında öldüğü ifade edilmektedir. Osmanlı döneminde Maltepe askeri konaklama yeri olarak önemli bir mevki idi. 18. yüzyıl Kazasker Feyzullah Efendi’nin çabalarıyla Maltepe daha da gelişerek yeni bir çehreye bürünmüştür. (1699-1761) Şeyhülislam Ebu’l Hayr Efendi’nin oğlu olan 1749’da Rumeli Kazaskerliğine getirilen Feyzullah Efendi de (1755 ve 1757) iki defa “Şeyhülislamlığa” atanmış ve 1758 yılında 3. Mustafa tarafından azledilerek Sütlüce’deki evinde oturmasına izin verilmiş, ölüncede Sütlüce Deresi’nde yaptırmış olduğu zaviyeye gömülmüştür. Eski Maltepe’nin Feyzullah Efendinin Çiftliği olduğu söylenir. Kayış Dağı memba Suyunu Maltepe’ye toprak künklerle Feyzullah Efendin getirmiş bununla da yetinmeyip bu günkü Feyzullah Camii’nin yanındaki asmalı kahvenin önünde bulunan çeşmeyi de kendisi yaptırmıştır. Maltepe’de ilk cemiyet 1910 yılında Uhuvvet-i Osmaniye adı altında Miralay Süreyya İlmen tarafından kurulmuştur. Maltepe ye ilk kez 14 Nisan 1912 yılında Sayeste Kadı Efendi adı verilen bir ilkokul yapılmıştır.Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Selanik, Drama, Kavala ve Serez Yöresi’nden Türkiye’ye mübadele ile gelen Türklerin 1500’ü Maltepe’ye yerleşmiştir. Narlıdere Çiftliği adıyla bilinen bugünkü Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Merkezi Maltepe’nin gelişmesine büyük emeği geçen Süreyyapaşa tarafında yapılmıştır. (1874-1955) Cumhuriyeti izleyen yıllarda Maltepe büyük bir yangın geçirmiş bütün ahşap evlerle birlikte Feyzullah Efendi Camii’de yanmıştır. 1928 yılında Maltepe Belediyesi kurulmuştur. Maltepe’nin İmar Planı ise 1945’te yapılmıştır. İmar Planından sonra Maltepe’nin yerleşim bölgesi demiryolu hattı olmuş 1960’tan sonra da yerleşim daha yukarılara dağılmış olup E-5 üstünde de hızlı bir gelişme kaydetmiştir.

Nüfus[değiştir | kaynağı değiştir]
Yıl Toplam
2000[5] 355.384
2007[6] 415.117
2008[7] 417.605
2009[8] 427.041
2010[9] 438.257
2011[10] 452.099
2012[11] 460.955
2013[12] 471.059
2014[13] 476.806
2015[14] 487.337
Coğrafya[değiştir | kaynağı değiştir]
Maltepe, Kocaeli Yarımadası’nın güney batısında, İstanbul İli’nin Marmara denizi kıyısında yer alır. Kartal, Ataşehir, Sancaktepe ve Kadıköy ilçeleri ile komşudur. İlçede Akdeniz İklimi özellikleri görülür. Yazları sıcak ve kurak, kışlalar yağışlı ve serindir. İlkbahar serin ve yağışlı sonbahar ılıman ve yağışlıdır. En çok esen rüzgarlar poyraz ve lodostur. Lodos deniz fırtınası yapar, kışın keşişleme ve kıble rüzgarları da eser. Yıldız ve karayel rüzgarları fırtına getirir. İlçe topraklarının doğal bitki örtüsü ormandır. Orman olmayan yerler makiler ve otsu bitkilerle kaplıdır. Günümüzde düzlük alanlardaki bağ ve bahçeler ,tepelerin yamaçlarını saran yeşil ormanlar azalmış, tarla ve otlakların yerine yerleşme alanları, iş yerleri, atölyeler ve fabrikalar kurulmuştur. Maltepe’nin nüfusu 1997 Ekim ayında yapılan Genel nüfus sayımına göre 350.000’dir. Yerleşim düzeni ise iki ana grupta toplanabilir. E-5 karayolu altı olup 19/1, 19/2, 32/1, 32/2, 32/3 ile 32 ve 21 nolu paftaları kapsayan alanlar sanayi bölgesi olup, bu bölgeler ise E-5 Karayolunun güneyindeki Kör Deresi ile Dragos Deresi Bağdat Caddesi’nin kuzeyindeki Tugay Yolu güzergahıdır. Yerleşim birimi olarak Maltepe 18 mahalleye ayrılmıştır.

Ulaşım-iletişim[değiştir | kaynağı değiştir]

Sahilden Maltepe Camisine bakış
Maltepe bölgesi’nde ulaşım demiryolu ve karayolu ile yapılmaktadır. Demiryolu Maltepe’nin E-5 Karayolu altında kalan Eski Maltepe’nin kurulmuş olduğu güzergahtır. Karayolu ise (Ankara Asfaltı) Maltepe’yi üçe ayırmaktadır. Bu yol Maltepe’yi Anadolu’ya yan yollar ise komşu ilçelere bağlar. İkinci önemli karayolu ise Bağdat Caddesi olup Bostancı ile Pendik arasındaki güzergahı oluşturmaktadır. PTT hizmet birimlerinin sayısı 10’dur.

Maltepe İlçesine bağlı mahalleler[değiştir | kaynağı değiştir]
Altayçeşme
Altıntepe
Aydınevler
Bağlarbaşı
Başıbüyük
Büyükbakkalköy
Cevizli
Çınar
Esenkent
Feyzullah
Fındıklı
Girne
Gülensu
Gülsuyu
İdealtepe
Küçükyalı
Yalı
Zümrütevler
Eğitim[değiştir | kaynağı değiştir]
Maltepe’de 7 adet üniversite, 43 adet ilköğretim okulu, 4 meslek lisesi 4 adet lise 3 Anadolu lisesi 1 anadolu teknik ile 2 Halk Eğitim Merkezi vardır. Ayrıca 17 özel okulda bulunmaktadır. Küçükyalı’da ise kız ve erkek çocuklarının barındırılıp eğitildiği Küçükyalı Yetiştirme Yurdu mevcuttur. 1998 yılında Maltepe’de Maltepe Üniversitesi kurulmuş ve öğretime başlamıştır. Marmara Üniversitesi Nöroloji ve Gastroentoloji Enstitüsü Başıbüyük mahallesinde 1995 yılında faaliyete geçmiştir. Bu mevkide Marmara Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi binaları da açılmıştır.

İlköğretim Okulları[değiştir | kaynağı değiştir]
Kazım Tunç İlköğretim Okulu
Nezahat Aslan İlköğretim Okulu
Binbaşı Necati Bey İlköğretim Okulu
Kaşgarlı Mahmut İlköğretim Okulu
Hasan Şadoğlu İlköğretim Okulu
Yılmaz Mızrak İlköğretim Okulu
Küçükyalı Merkez Müfredat Laboratuar İlköğretim Okulu
Kadir-Rezan Has İlköğretim Okulu
Güzide Yılmaz İlköğretim Okulu
Turgay Ciner İlköğretim Okulu
Dumlupınar İlköğretim Okulu
Ataköse İlköğretim Okulu
Nazmi Duhani İlköğretim Okulu
Altayçeşme İlköğretim Okulu
Celal Avşar İlköğretim Okulu
Abdullah Nezahat Erboz İlköğretim Okulu
Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu
Güzin Dinçkök İlköğretim Okulu
Adnan Kahveci İlköğretim Okulu
Vasfi Rıza Zobu İlköğretim Okulu
Emine-İbrahim Pekin İlköğretim Okulu
50. yıl Besim Kadırgan İlköğretim Okulu
Profesör Abdullah Türkoğlu İlköğretim Okulu
Bağlarbaşı İlköğretim okulu
Mürüvvet Hanım İlköğretim Okulu
Orhangazi İlk Ögretim Okulu
Albay Niyazi Esen İlköğretim Okulu
Suzan Ahmet Yalkın İlköğretim Okulu
Özel Marmara İlköğretim Okulu
Zümrütevler İlk Öğretim Okulu
İsmet Kuralkan İlk Öğretim Okulu
Abdullah Nezahat Erboz İlk Öğretim Okulu
Şehit Öğretmen Nevzat Akdemir İlköğretim Okulu
Anadolu Liseleri[değiştir | kaynağı değiştir]
E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi
Kadir Has Anadolu Lisesi
Maltepe Anadolu Lisesi
Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi
Atilla Uras Anadolu Lisesi
Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi
Rezan Has Anadolu Lisesi
Maltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi
Halit Armay Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Teknik Liseler[değiştir | kaynağı değiştir]
Handan Hayrettin Yelkikanat Anadolu Teknik Lisesi
Küçükyalı Anadolu Teknik Lisesi
Hasan Şadoğlu Kız Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Özel Marmara Radyo ve Televizyon Teknik Lisesi
Orhangazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Meslek Liseleri[değiştir | kaynağı değiştir]
Maltepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Mehmet Salih Bal Ticaret Meslek Lisesi
Maltepe Ticaret Meslek Lisesi
Mediha Engizer Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Spor[değiştir | kaynağı değiştir]
Maltepespor Takımı 1923 yılında kurulmuş olup, TFF 3. Lig’te mücadele etmektedir. 008-2009 sezonunda tarihinde ilk kez profesyonel mücadelesinde küme düşmüştür. Maltepespor’un taraftar grubu Asi Dramalılar’dır. Asi Dramalılar mesafe tanımaksızın takımını her yerde desteklemesiyle bilinir.

Sağlık[değiştir | kaynağı değiştir]
Maltepe’de 10 adet sağlık ocağı ve 1 dispanser olup ayrıca 3 adet de özel hastahaneyle 15 adet özel dispanser ve poliklinik ve 6 adet özel laboratuar Maltepelilere hizmet vermektedir. Küçükyalı Semt Polikliniği, 2 adet özel dializ merkezi, 1 adet de özel sintigrafi merkezi mevcuttur. Ana Çocuk Sağlığı Merkezi’nde aile planlaması dahil olmak üzere bütün sağlık hizmetleri verilmektedir. Süreyyapaşa Sanatoryumu’nda sağlık hizmetlerinin yanı sıra bir adet hemşire koleji ile 120 yataklı çocuk kreşi bulunmaktadır. Ayrıca bölgemiz içerisinde 1976 yılında hizmete girmiş olan ve 200 kadın ile 185 erkeğin barındığı huzurevi mevcut olup, burada sağlık hizmeti de verilmektedir.

Belediye[değiştir | kaynağı değiştir]

Maltepe Belediye Başkanlığı Binası
Belediye 1928 yılında kurulmuş olup İstanbul’un en eski belediyeleri arasında yer almaktadır. İlk Belediye Başkanı ise Emekli Baytar Selahattin Narlıgil’dir Bundan sonra sırasıyla; 1932’den 1951’e kadar Faik Bey, Kahraman Yiğit, Kemal Dumlupınar, İsmet Onan,Harun Tuna, Necip Ayla, Mahir Dökmecibaşı, 1951-1960 arasında Selami Oğuz iki kez 1964-1966 arası Cemal Bey, Osman Tuna, Selahattin Temiz, ve 1972-1980 arasında da Yalçın Kızılay görevi sürdürmüşlerdir. 12 Eylül 1980 Sonrası Maltepe Belediyesi 09.02.1981 tarih ve 57 sayılı bildiri ile İstanbul Anakent Belediyesine bağlı Şube Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 1960 yılında kurulan Küçükyalı Belediyesi de kaldırılarak Maltepe’ye bağlanmıştır.Daha sonra 25 Mart 1985’te Kartal Belediyesi’ne bağlanmıştır. 1992 yılında Maltepe Kartal İlçesi’nden ayrılıp müstakil ilçe olmuş, aynı yıl 1 Kasım’da “Ara Yerel Seçimleri” neticesi Maltepe’de belediye kurulmuştur.İlcenin ilk Belediye başkanı Bahtiyar Uyanık’tır. Bahtiyar Uyanık’tan sonra, 2004 yerel seçimlerinde Fikri Köse belediye başkanı seçilmiştir.Daha Sonra ise 2009 yerel seçimlerinde Mustafa Zengin Maltepe belediye başkanı olmuştur. 1994’te Yeniçamlıca mahallesi (2008’de Ataşehir’e geçti) Ümraniye’ye ve 2004’te Ferhatpaşa mahallesi (2008’de güney kısmı Ataşehir’e, kuzey kısmı Sancaktepe’ye geçti) Kartal’ın Samandıra mahallesine bağlandı.

Siyaset[değiştir | kaynağı değiştir]
1 Kasım 1992’de Kartal ilçesinden ayrılarak ayrı bir ilçe olan Maltepe ilk yerel seçimini 1994 yılında yaşamıştır. Bu seçim sonunda ANAP Adayı Bahtiyar Uyanık %32.98 oy oranıyla Maltepe nin ilk belediye başkanı olarak seçilmiştir. Daha sonra yapılan 1999 seçimlerinde ise oy oranı %24.07 ye düşmesine rağmen tekrar belediye başkanlığına seçilen Bahtiyar Uyanık, 2004 seçimlerinde koltuğunu %43.01 lik oy oranıyla Fikri Köse ye devretmiştir. 2009 yılı seçimlerinde ise, %52.02 oy ile Prof. Dr. Mustafa Zengin Maltepe Belediye Başkanlığı na seçilmiştir. 2014 yılındaki seçimlerde ise, %49,30 oy oranı ile CHP adayı Ali Kılıç Maltepe Belediye Başkanlığı na seçilmiştir.

Yerel Seçimler[değiştir | kaynağı değiştir]
Maltepe Belediye Başkanları ve Partileri[15]
Yıl Belediye Başkanı Parti Oy Oranı
1992* Bahtiyar Uyanık ANAP %??,??
1994 Bahtiyar Uyanık ANAP %32,98
1999 Bahtiyar Uyanık ANAP %24,07
2004 Fikri Köse AK PARTİ %43,00
2009 Mustafa Zengin CHP %51,39
2014 Ali Kılıç CHP %49,40
1992 yılında Maltepe’nin Kartal’dan ayrılmasıyla Bahtiyar Uyanık ara seçimlerde belediye başkanı seçilmiştir.
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
^ “Maltepe’nin yeni kaymakamı Necip Çakmak”. maltepeekspres. 21.09.2014. 4 Kasım 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Eylül 2014.
^ 6/11
^ http://www.yerelnet.org.tr/ilceler/ilce_belediye_koordinat.php?ilceid=198644
^ “2014 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 10 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
^ “2000 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “2007 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “2008 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “2009 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “2010 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “2011 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “2012 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 20 Şubat 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2013.
^ “2013 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 15 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2014.
^ “2014 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 10 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
^ “2015 genel nüfus sayımı verileri” (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 13 Nisan 2016.
^ yerelnet.org.tr, Maltepe Belediyesi
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Google+sitemap