Blog

Şişli Kiremit Çatı Aktarma Ustası


Facebook Twitter LinkedIn Google+ Hizmet Bölgelerimiz


adalar-kiremit-cati-ustasi-2

Şişli Kiremit Çatı Aktarma Ustası Önce Bölgeye uygulanacak çalışma için Şişli Kiremit çatı Alanında uzman ustalarımız keşif yaparak proje hazırlarlar.
Şişli Kiremit çatılarınızın Olduğu alanlarda nelere ve İhtiyaç duyulduğu Şişli Kiremit çattı ustalarımız Tarafından Uygulamaya konulur.
Şişli Kiremit çatı ustalarımız Analiz yapılan Şişli Kiremit Çatı yapılacak bölgeye gerekli duyulan malzeme saptarlar.
Şişli Kiremit çatılarınızın olduğu alanlarda nelere ihtiyaç duyulduğu Şişli Kiremit çattı ustalarımız tarafından uygulamaya konulur.

Öncelik olarak İstanbul geneline tüm bölgelerine Şişli Kiremit çatı uygulamaları Şişli Kiremit çatı sistemleri profesyonel Şişli Kiremit çatı ustalarımız tarafında güven ve kalite ilkelerini siz değerli müşterilerinine en ekonomik fiyatlar ile sunmaktadır.Şişli Kiremit Çatı Ustalarımız Türkiye genelinede hizmet vermektedirler.BİZE ULAŞIN
Şişli, İstanbul ilinin Avrupa Yakası’nda yer alan bir ilçesidir. 25 mahallesi bulunan Şişli, doğuda Beşiktaş, kuzeyde ve batıda Kâğıthane ve güneyde Beyoğlu ilçeleri ile komşudur.

Denize sahili olmayan Şişli ilçesinde çok sayıda tarihî eser, iş yeri, modern ticaret merkezi, kültür ve sanat merkezi bulunmaktadır. 1954’te ilçe olan Şişli ilçesi, 1987’de Kağıthane’nin ayrı bir ilçe olup ayrılmasıyla coğrafi olarak ikiye bölündü. Kuzeyde yer alan Ayazağa, Maslak ve Huzur mahalleleri bir öbek oluştururken geride kalan diğer mahalleler yine ayrı bir öbek oluşturdular. Büyükdere Caddesi’yle birbirine bağlı olan bu iki öbekten kuzeyde olanı 2012 yılında Şişli’den ayrılarak Sarıyer’e bağlandı.

İçindekiler [gizle]
1 Etimoloji
2 Tarih
2.1 Osmanlı dönemi
2.2 Cumhuriyet dönemi
3 Coğrafya
4 Eğitim ve Sağlık
5 Spor
6 Kültür
7 Ulaşım
8 Ekonomi
9 Nüfus
10 İdari
11 Mahalleler
12 Tarihsel ve önemli yerler
13 Ayrıca bakınız
14 Galeri
15 Kaynakça
16 Dış bağlantılar
Etimoloji[değiştir | kaynağı değiştir]
Şişli adının, zamanında şişçilikle uğraşan bir aileye ait olan Şişçilerin Konağı’nın adının zamanla Şişlilerin Konağı’na dönüştüğüne ve buradan geldiğine dair rivayet vardır.[2] Diğer bir rivayet ise, Şişli adının, topografik olarak Beyoğlu Platosu’nda yükseltisi fazla olan bir bölgede bulunmasından geldiğidir.

Tarih[değiştir | kaynağı değiştir]
Osmanlı dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Teşvikiye Camii
İlçenin en eski mahallesi olan Tatavla’nın (Kurtuluş) 16. yy’da kurulduğu ileri sürülür. Eremya Çelebi Kömürcüyan’a göre 17. yüzyılda Taksim’den Pangaltı’ya doğru uzanan yolun iki yanında mezarlıklar; 18. yy’da Şişli ve Mecidiyeköy yörelerinden bağlar ve bostanlar yer alıyordu. Balmumcu Çiftlik-i Hümayun’u Şişli’ye kadar uzanıyordu. 18. yy’ın sonlarında Teşvikiye Camii’nin bugünkü yerinde bir mescit olduğu bilinir. Bu caminin avlusundaki III. Selim’in diktirdiği nişan taşı 1790/91 tarihlidir.[3]

Mekteb-i Harbiye, Maçka Silahhanesi gibi askeri yapılar, Fransızlara ve Ermenilere ait kilise, okul ve mezarlıklar, yerleşme alanının 19. yüzyıldan başlayarak Harbiye, Pangaltı ve Maçka’ya doğru yayılmaya başladığını gösterir. Abdülmecid döneminde (hükümdarlığı 1839-1861) imparatorluğun sınır bölgelerindeki yurtlarından olan birçok göçmen Şişli’nin hemen kuzeydoğusunda bulunan arpa tarlaları ve dutlukların olduğu alana yerleştirildiler. Bu kırsal yerleşim yerine padişahın adıyla Mecidiyeköy denmiştir.

1870’te çıkan Büyük Beyoğlu Yangınında evsiz kalan Levantenler ve gayrimüslimler Harbiye çevresinde inşa edilen kagir binalara taşınmışlardır. 1870’lerde, Matbaa-i Osmaniye’yi kuran Osman Bey de Harbiye ile Şişli arasında geniş bir arazi satın alarak bu arazide konak yaptırmıştır. Feriköy’de ilk bira üretim tesisinin (Bomonti Bira Fabrikası) kurulması ve Şişli Etfal Hastanesi’nin açılışı da 1890’lara rastlar.

Gene 19. yy’ın son çeyreğinde Harbiye, Nişantaşı ve Teşvikiye’de birçok konak inşa edilmeye başlamıştır. Taksim’den yapılan atlı tramvay seferleri ilk kez 1881’de Şişli’ye kadar uzanmış, 1913’te elektrikli hale gelen tramvay hattının daha fazla uzatılmasına ihtiyaç olmadığı düşünülerek tramvay deposu da (bugün Cevahir Alışveriş Merkezi) Şişli ile Mecidiyeköy arasında inşa edilmiştir. İstanbul’daki önemli anıtlardan biri olan Abide-i Hürriyet de 1911’de açılmıştır.

Cumhuriyet dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Nişantaşı
Harbiye, Pangaltı, Kurtuluş, Osmanbey, Nişantaşı, Teşvikiye ve Şişli’nin görünümü 1920’lerden sonra değişime uğradı. Bu semtlerdeki bahçe içindeki ev ve konakların yerini yavaş yavaş apartmanlar almaya başladı. Apartmanlaşmanın yaygınlaşması eski ulaşım yollarının çok belirgin caddeler haline gelmesine yol açtı. 1920’ler ve 1930’larda Şişli ve çevresi, varlıklı kimselerin bir apartman ya da apartman dairesi edinmek istedikleri ve bunun moda olduğu gözde semtler haline geldi.

1950’li yıllardan itibaren başlayan İstanbul’a yoğun göç dalgası sonucunda Şişli’nin kuzeyinde Çağlayan ve Gültepe semtleri oluşmaya başladı. Bir köy olan Kâğıthane’nin nüfusu da hızla artmaya başladı. Yoğun nüfus artışı sonucunda, Beyoğlu’na bağlı bir bucak olarak yönetilen Şişli, 1954’te yapılan bir düzenlemeyle ilçe yapıldı. Şişli ilçe olduğunda Kağıthane ve Ayazağa da Şişli İlçesi’ne bağlı köylerdi.

1960’larda emekli subaylar ve gazeteciler için yapılan sitelerle Esentepe ve Gayrettepe semtleri ortaya çıktı, Mecidiyeköy’deki bahçeli evlerin yerini de apartmanlar almaya başladı. Yine yoğun göç hareketleri sonucunda ilçenin kuzeyinde Hürriyet, Örnektepe, Kuştepe ve Çeliktepe adlarıyla yerleşmeler oluştu. Yoğun bir sanayi merkezi haline gelen Kağıthane’de 1963’te belediye teşkilatı kuruldu (1981’de lağvedilerek İstanbul Belediyesi’ne bağlı şube müdürlüğüne dönüştürüldü).[4] Bomonti çevresideki fabrikalar çoğalırken Büyükdere Caddesi’nin batı kenarında da birçok yeni fabrika kuruldu.

1970’e gelindiğinde Şişli İlçesi’nin nüfusu çeyrek milyonu aşmıştı. Beyoğlu’nun 1970’lerde geçirdiği bazı olumsuzluklar sonucunda ünlü mağazalar ve alışveriş mekanları Harbiye, Nişantaşı, Osmanbey ve Şişli semtlerine kaydı. Böylece alışveriş merkezi haline gelen önemli caddelerde eskiden beri ikametgah olarak oturulan apartman daireleri de işyeri olarak kullanılmak üzere kiraya verildi ya da satıldı. 1980’lerde, Halaskargazi, Rumeli ve Valikonağı caddeleri İstanbul’un en gözde alışveriş merkezleri haline geldi. Bu gelişim daha sonra Mecidiyeköy, Gayrettepe ve Esentepe’yi de içine aldı. Bu semtlerde Büyükdere ve Yıldız Posta caddeleri kenarında eskiden ikametgah olarak kullanılan apartman daireleri giderek iş yerine dönüştü.

Levent
1970’lerde oto tamirhanelerinin Dolapdere’den kaldırılması amacıyla Çeliktepe’nin kuzeyinde bir sanayi sitesi kuruldu. Aynı bölgenin çevresinde Sanayi Mahallesi adlı yeni bir yerleşme oluştu.

1980’lerde Şişli ilçesi bütünüyle (Kağıthane ve Ayazağa dahil) kentsel alan içine katıldı. Şişli’nin nüfusu, 1980’lerin ortalarına gelindiğinde yarım milyonu aşmıştı. 1980-1985 arasındaki yıllık ortalama nüfus artışı hızı ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşti. Bu büyüme Kağıthane ve Ayazağa yörelerindeki gelişmeden kaynaklanıyordu. 1987’de yapılan yönetsel düzenlemeyle Kağıthane İlçesi kuruldu. Kağıthane’nin Şişli’den ayrılmasıyla ilçenin nüfusu yarı yarıya düştü. Gene bu bölünmeyle Şişli ilçesi toprakları ikiye ayrıldı. Kuzey kesimindeki Ayazağa askeri ve sanayi alanları ile düşük nüfus yoğunluğuyla güney bölgesine göre farklılıklar gösterdi. Yine bu bölgede yer alan Maslak ve çevresi, 1980’lerden itibaren bazı bankalar ve firmaların merkez olarak tercih ettikleri bir çalışma alanı haline geldi. Büyükdere Caddesi’nin İstinye kavşağı çevresinde irili ufaklı iş merkezleri açıldı.

Şişli’nin merkez semtlerinde, özellikle 1980’li yıllarda yıldızı parlayan ticaret sektörü önemini korumakla birlikte, 1990’lardan itibaren açılmaya başlanan büyük alışveriş merkezleri (avm) nedeniyle Nişantaşı-Osmanbey-Şişli aksındaki mağaza ve dükkanlar eski canlılığını yitirmiştir. Özellikle 1990’ların sonlarından itibaren Büyükdere Caddesi üzerinde çok sayıda avm hizmete girmiştir.

Şişli İlçesi, 1990’lı ve 2000’li yıllarda Büyükdere Caddesi üzerine yapılan yüksek katlı rezidans ve işyeri amaçlı olarak inşa edilen binalarla tekrar değişim yaşamaktadır. Büyükdere Caddesi’nin, özellikle Şişli merkezinden Maslak’a kadar uzanan kesimi İstanbul’un New York ve Tokyo’su görünümü kazanmış, Şişli İlçesi yaşanan bu hızlı değişim sonucunda, İstanbul ve Türkiye ekonomisinin iş ve finans merkezi olma durumuna gelmiştir.

2012 yılında yapılan idari düzenlemeyle ilçenin kuzey öbeğini oluşturan Ayazağa, Maslak ve Huzur mahalleleri Şişli’den ayrılarak Sarıyer ilçesine bağlandı.[5]

Coğrafya[değiştir | kaynağı değiştir]
Çatalca Yarımadası’nın doğu kesiminde, İstanbul Boğazı’nın batısında Avrupa yakasında yer alan ilçe topraklarının deniz kıyısı yoktur. Şişli, Marmara Havzasının Trakya / Kocaeli peneplenleri arasına dağılmış, boğaz ve akarsu vadilerle parçalanmış olup, platolar topluluğunun batısında, Boğaziçi – Haliç arasını dolduran Beyoğlu Platosu’nun kuzey uzantısında bulunmaktadır.

Galata’dan başlayan ve Beyoğlu, Şişli, Maslak, Derbent ve Büyükdere yönünde uzanan büyük sırt, Beyoğlu Platosunun su bölüm çizgisini oluşturmaktadır. Sırtın doğu kesimindeki sular Boğaziçi’ne, batı kesimi suları ise Kağıthane Deresi aracılığıyla Haliç’e akmaktadır. Bu büyük sırt aynı zamanda Şişli’nin ve daha önemlisi İstanbul’un bu bölümündeki yolların yönünü de belirlemektedir. Beyoğlu Platosu’nun sırtında yer alan, Tünel’den başlayarak Tepebaşı, Taksim, Şişli, Mecidiyeköy, Maslak Tepesi ve Okmeydanı’na uzanan güzergah aşınım sonucu düzleşerek bugünkü durumu almıştır. Taksim’de başlayan Beyoğlu Platosu’nun sırtında kuzeye doğru uzanan Cumhuriyet Caddesi’nin doğu yamacı tatlı bir eğimle Boğaziçi’ne, Dolmabahçe’ye iner. Batı yamacı ise Dolapdere ile Kurtuluş Caddeleri oldukca dik bir yamaçla birbirine bağlanırlar. Kurtuluş Caddesi’nin batısı ise yine tatlı bir eğilimle Tabakhane Deresine dek uzanır. Vadinin batı kısmı, Feriköy’ün batı eteklerinden itibaren yeni bir vadiye çıkılır. Baruthane Deresine dek uzanır. Baruthane Deresi’nin aktığı vadi, kuzeye daha fazla dökülmeden Paşa Mahallesinin yayıldığı alanda son bulur.

İlçenin ana eksenini oluşturan Beyoğlu platosunda yükseltiler Taksim’de 70-80 mt.ye, Okmeydanı’nda 80-100 mt.ye, Mecidiyeköy’de 100–120 m. ve Levent-Maslakta 130–140 m.ye dek çıkar. Şişli’nin en yüksek noktaları Tepeüstü ve Hürriyeti Ebediye, Duatepe ve Esentepe’dir. Şişli İlçesi’nde çok az yeşil alan kalmıştır.

Eğitim ve Sağlık[değiştir | kaynağı değiştir]

İTÜ Mimarlık Fakültesi olarak kullanılan Taşkışla
Şişli İlçesi eğitim kurumları açısından oldukça zengindir. İlçe sınırları içinde 14 okulöncesi eğitim kurumu, 36 ilköğretim okulu ve 29 ortaöğretim kurumu vardır. Nişantaşı Anadolu Lisesi (eski English High School), Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi (eski Nişantaşı Kız Lisesi), Saint Michel Lisesi, Şişli Anadolu Lisesi ilçedeki köklü ortaöğretim kurumlarıdır.[6]

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Marmara, Yıldız Teknik, İstanbul Bilgi, Beykent, Bahçeşehir, Haliç, İstanbul Bilim, Nişantaşı ve Okan üniversiteleri ile Kavram ve Şişli meslek yüksek okullarının bazı yerleşkeleri ilçe sınırları içinde bulunmaktadır.

İlçe sınırları içinde 2 devlet hastanesi (Şişli Etfal Hastanesi ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi), 18 özel hastane, 201 eczane ve 3 huzurevi bulunmaktadır. II. Abdülhamid tarafından 1898’de henüz 8 aylıkken ölen kızı Hatice Sultan’ın anısına yaptırılmış olan Şişli Etfal Hastanesi, Türkiye’nin ilk çocuk hastanesi ve modern hastaneciliğin uygulandığı ilk sağlık kurumudur.[3] Etfal Hastanesi ile birlikte Şişli’nin en eski sağlık kurumlarından biri olan Fransız Lape Hastanesi Türkiye’nin ilk modern psikiyatri hastanesidir.[7]

Spor[değiştir | kaynağı değiştir]
Galatasaray Profesyonel Futbol Takımı’nın 2011 yılına kadar maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Stadyumu Mecidiyeköy’de yer alıyordu. Şişli İlçesi’ndeki spor tesislerinden başlıcası Feriköy Stadı’dır.

Şişli’de faaliyet gösteren en ünlü spor kulübü geçmişte Süper Lig’de mücadele etmiş olan Feriköy Spor Kulübü gösterilebilir.

İlçede etkinlik gösteren diğer spor kulüpleri; Şişli Belediyesi Spor Kulübü, Feriköy Paşa Mahallesi Spor Kulübü, Kuştepe Spor Kulübü, Mecidiyeköy Spor Kulübü, Mecidiyeköy Tayfun Spor Kulübü, Nişantaşı Spor Kulübü, Taksim Spor Kulübü, Ulutepe Spor Kulübü, İzzetpaşa Spor Kulübü, Öz Şişli Spor Kulübü, Mahmut Şevket Paşa Spor Kulübü

Kültür[değiştir | kaynağı değiştir]

Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Birçok sinema ve tiyatro salonu bulunan Şişli, İstanbul’un başlıca kültür merkezlerinden biridir. İlçedeki önemli kurumlarından en önemlileri Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’dır.

Bunlar dışında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Gönül Ülkü-Gazenfer Özcan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu, Harbiye Cep Tiyatrosu, Profilo Kültür Merkezi, Stüdyo Tiyatrosu, Tiyatrokare ve Efe Sanat Evi diğer tiyatro ve performans mekanlarıdır.[8]

Müzeler Askeri Müze ve Atatürk Müzesi’dir. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı’na bağlı olan Askeri Müze, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Harp Okulu olarak kullanılan Harbiye’deki tarihi bina ve yapıya sonradan eklenen ek binalardan meydana gelmektedir. Madalyalar, askeri kıyafetler, bayrak ve sancaklar, zırh gömlekler, kalkanlar, tablolar, silah türleri gibi dünden bugüne Türkiye’nin askeri gelişim ve değişim serüvenini ortaya koyan toplam 55000 eseri koleksiyonunda bulunduran Askeri Müze, bu geniş koleksiyondan 5000 adet eseri ziyaretçilerin ilgisine sunmaktadır.[9]

İlçe sınırları içinde, aralarında Teşvikiye ve Şişli gibi ünlü camilerin de olduğu toplam 33 cami, 1 cemevi, 17 kilise ve 2 sinagog yer almaktadır. Ayrıca Gürcistan Katolik Kilisesinin 5 dönümlük araziside bu bölgededir.

Ulaşım[değiştir | kaynağı değiştir]

Mecidiyeköy metrobüs durağı üstgeçidinden metrobüs hattının görünümü
İstanbul’un iki yakasını birbirine bağlayan köprülerden Boğaziçi Köprüsü’nün bağlantı yolu olan O-1 Otoyolu, Zincirlikuyu-Mecidiyeköy-Çağlayan güzergahını izledikten sonra Kağıthane İlçesi’ne girer. Şişli Camii’nden başlayıp Sariyer İlçesi’ne kadar uzanan Büyükdere Caddesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün bağlantı yolu olan O-2 Otoyoluyla da kesişir. Piyalepaşa Bulvarı ile Halaskargazi Caddesi diğer önemli ulaşım akslarıdır.

Dolmabahçe’de İnönü Stadı’nın kuzeyinden başlayarak Taksim ve Feriköy semtlerinin altından geçerek Şişli ilçesinin Bomonti semtinde son bulan Bomonti-Dolmabahçe Tüneli yaklaşık 2,4 km uzunluğundadır. Tünel, 2+2 şeritli, 500-600 metre uzunluğundaki bir bağlantı yoluyla Beyoğlu’nun Piyalepaşa semtine bağlanmaktadır. Burada, projenin ilk ayağı olan Piyalepaşa-Kâğıthane Tüneli’yle birleşmektedir.

Yenikapı-Hacıosman metro hattının (M2 Hattı) önemli bir kısmı Şişli sınırları içinden geçmektedir; Osmanbey, Şişli-Mecidiyeköy, Gayrettepe-Zincirlikuyu ve Levent istasyonları ilçe sınırları içindedir. İstanbul’daki ilk teleferik hattı olan Maçka-Taşkışla teleferiği 1993 yılında hizmete girmiştir.

İstanbul 1. Çevre Yolu (Metrobüs hattı), Büyükdere Caddesi ve Yenikapı-Hacıosman metro hattı gibi birçok ulaşım hattının kesişim noktası olan Mecidiyeköy, İstanbul şehir içi ulaşımında çok büyük bir öneme sahiptir.

Ekonomi[değiştir | kaynağı değiştir]

Cevahir Alışveriş Merkezi
Şişli ilçesi hızla değişim içinde 21. yüzyıl İstanbul’unun hatta Türkiye ekonomisinin iş ve finans merkezi olma durumundadır. Şişli İlçesi’nde yaşayanların İstanbul’un değişik kesimlerinde çalıştıkları düşünülse de, Şişli katma değer açısından İstanbul ili içinde yüksek paya sahiptir. Ticaret ve hizmet sektöründe çalışanlar ağırlıklı bir paya sahiptir. İmalata dönük tesislerin şehir merkezinden uzaklaştırılmalarıyla bu sektörde çalışan işgücünün payı giderek düşmektedir. Osmanbey, 1970’lerden beri binlerce irili ufaklı firmanın oluşturduğu bir tekstil ve hazırgiyim merkezidir. Büyük bir kısmı kendi markasıyla üretim yapan 4 bini aşkın firmayı barındıran Osmanbey’den 50’den fazla ülkeye de ihracat gerçekleştirilmektedir.[10]

Şişli-Mecidiyeköy-Esentepe-Levent-Maslak aksında uzanan Büyükdere Caddesi üzerinde ve çevresindeki bölge Türk finans sektörünün kalbi durumuna gelmiştir.

Nüfus[değiştir | kaynağı değiştir]
Şişli ilçesinin nüfusu İstanbul’un bütün diğer ilçeleri gibi sürekli bir nüfus artışına sahne oldu. 1965-1985 arasında ikiye katlanan nüfus, 1987’de Kağıthane’nin ayrılmasıyla yarı yarıya düşmüştür. 2011 ADNKS’ne göre ilçe sınırları içinde 320.763 kişi yaşamaktaydı. 2012 yılında Ayazağa, Maslak ve Huzur mahallelerinden oluşan kuzey kesiminin Şişli İlçesi’nde ayrılmasından sonra ilçe nüfusu 2014 ADNKS verilerine göre 272.380 kişidir. Nüfusun yaklaşık dörtte biri İstanbul doğumludur. Sivas, Ordu, Kastamonu ve Erzincan doğumlular da Şişli nüfusu içinde hatırı sayılır paya sahiptirler.[11] Gayrimüslimlerin eskisi kadar olmasa da nüfus içinde küçük bir payı vardır.

Yıl Toplam Şehir Kır
1965[12] 268.143 208.128 60.015
1970[13] 365.621 250.605 115.016
1975[14] 440.572 270.577 169.995
1980[15] 467.685 282.471 185.214
1985[16] 526.526 526.526 veri yok
1990[17] 250.478 250.478 veri yok
2000[18] 270.674 270.674 veri yok
2007[19] 314.684 314.684 veri yok
2008[20] 312.666 312.666 veri yok
2009[21] 316.058 316.058 veri yok
2010[22] 317.337 317.337 veri yok
2011[23] 320.763 320.763 veri yok
2012[24] 318.217 318.217 veri yok
2013[25] 274.420 274.420 veri yok
2014[26] 272.380 272.380 veri yok
2015[27] 274.017 274.017 veri yok
İdari[değiştir | kaynağı değiştir]
Ayrıca bakınız: Şişli belediye başkanları listesi
1954’e kadar Beyoğlu İlçesi’ne bağlı bir bucak olarak yönetilen Şişli yöresi, bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle ilçe yapıldı. Bu düzenlemeye göre Ayazağa ve Kâğıthane, Şişli İlçesi’nin Merkez Bucağı’na bağlı birer köydü. Kağıthane’de 1963 yılında kurulan belediye teşkilatı, 12 Eylül Darbesi’nden sonra 1981’de lağvedildi. 1984’e kadar, İstanbul Belediyesi’ne bağlı şube olarak şube müdürlerince yönetilen Şişli, 1984’de Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri için çıkartılan “Yerel Yönetimler Kanunu” çerçevesinde yeniden yapılanarak mevcut statüsünü almıştır. 1980’lerde ilçe sınırları içindeki tüm yerleşim yerleri kentsel alana katıldı. Böylece Ayazağa ve Kağıthane köy statüsünden çıktı. Göç nedeniyle nüfusu hızla artan Kağıthane yöresi, 1987’de yapılan idari bir düzenlemeyle ilçe oldu.

2012 yılında yapılan idari düzenlemeyle ilçenin kuzey öbeğini oluşturan Ayazağa, Maslak ve Huzur mahalleleri Sarıyer ilçesine bağlandı.

Mahalleler[değiştir | kaynağı değiştir]

Şişli’nin mahallelerini gösteren harita
Şişli ilçesi, 25 mahalleden oluşmaktadır.

19 Mayıs
Bozkurt
Cumhuriyet
Duatepe
Ergenekon
Esentepe
Eskişehir
Feriköy
Fulya
Gülbahar
Halaskargazi
Halide Edip Adıvar
Halil Rıfat Paşa
Harbiye
İnönü
İzzetpaşa
Kaptanpaşa
Kuştepe
Mahmut Şevket Paşa
Mecidiyeköy
Şişli (Merkez)
Meşrutiyet
Paşa
Teşvikiye
Yayla.
Tarihsel ve önemli yerler[değiştir | kaynağı değiştir]
Abide-i Hürriyet
Zincirlikuyu Mezarlığı
Askerî Müze
Atatürk Müzesi
Bomonti Bira Fabrikası
Şişli Etfal Hastanesi
Darülaceze
Cevahir Alışveriş Merkezi
Harbiye Orduevi
Taşkışla
Teşvikiye Camii
Saint Esprit Kilisesi
İstanbul Radyoevi
Şişli Camii
İstanbul Hilton Oteli
Ali Sami Yen Stadı
Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Perpa
Gökkafes
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]
Abdi İpekçi Caddesi
Galeri[değiştir | kaynağı değiştir]

Atatürk Müzesi

İstanbul Radyoevi

Askerî Müze

Kanyon Alışveriş Merkezi

Şişli Camii

Perpa

İstanbul Hilton Oteli

Esentepe

Şişli’de 1880-1893 yılları arasındaki bir polis merkezinin görünümü

Şişli’de 1880-1893 yılları arasındaki bir yapının görünümü
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
^ Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)
^ http://www.sislibelediyesi.com/yeni/sisli/t1.asp?PageName=tarihce
^ a b Atilla Aksel, “Şişli İlçesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Tarih Vakfı, 1994. ISBN 975-7306-00-2. Kaynak hatası: Geçersiz etiketi: “ref702” adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış. (Bkz: Kaynak gösterme)
^ Belediyelerimiz, Milliyet, 11 Şubat 1981
^ Maslak ve Ayazağa Sarıyer’e bağlanıyor, Hürriyet, 19 Ekim 2012.
^ http://www.sisli-meb.gov.tr/
^ Fransız Lape Hastanesi-Kurumsal
^ http://tiyatrofora.com/fora/content/view/15/41/
^ Askeri Müze, ibb.gov.tr.
^ Otiad Nedir?, Osmanbey Tekstilci ve İşadamları Derneği.
^ Demografik Analiz 2012
^ “1965 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “1970 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “1975 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “1980 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “1985 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “1990 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “2000 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “2007 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “2008 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “2009 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “2010 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “2011 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “2012 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 20 Şubat 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2013.
^ “2013 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 15 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2014.
^ “2014 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 10 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
^ “2015 genel nüfus sayımı verileri” (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 13 Nisan 2016.

Google+sitemap