Blog

Üsküdar Kiremit Çatı Aktarma Ustası


Facebook Twitter LinkedIn Google+ Hizmet Bölgelerimiz


avcilar-kiremit-cati-ustasi-3

Üsküdar Kiremit Çatı Aktarma Ustası Önce Bölgeye uygulanacak çalışma için Üsküdar Kiremit çatı Alanında uzman ustalarımız keşif yaparak proje hazırlarlar.
Üsküdar Kiremit çatılarınızın Olduğu alanlarda nelere ve İhtiyaç duyulduğu Üsküdar Kiremit çattı ustalarımız Tarafından Uygulamaya konulur.
Üsküdar Kiremit çatı ustalarımız Analiz yapılan Üsküdar Kiremit Çatı yapılacak bölgeye gerekli duyulan malzeme saptarlar.
Üsküdar Kiremit çatılarınızın olduğu alanlarda nelere ihtiyaç duyulduğu Üsküdar Kiremit çattı ustalarımız tarafından uygulamaya konulur.

Öncelik olarak İstanbul geneline tüm bölgelerine Üsküdar Kiremit çatı uygulamaları Üsküdar Kiremit çatı sistemleri profesyonel Üsküdar Kiremit çatı ustalarımız tarafında güven ve kalite ilkelerini siz değerli müşterilerinine en ekonomik fiyatlar ile sunmaktadır.Üsküdar Kiremit Çatı Ustalarımız Türkiye genelinede hizmet vermektedirler.BİZE ULAŞIN

Üsküdar, İstanbul’un Anadolu Yakası’nın bir ilçesidir. Üsküdar İlçesi, kuzeyden Beykoz, kuzeydoğudan Ümraniye, doğudan Ataşehir, güneyden Kadıköy ilçeleri ve batıdan İstanbul Boğazıyla çevrilidir.

33 mahalleden oluşan Üsküdar İlçesinin nüfusu, 2014 ADNKS verilerine göre 534.970 kişi olarak tespit edilmiştir. 1926 yılına kadar il statüsünde olan Üsküdar aynı yıl yapılan yasal düzenlemeyle ilçe statüsüne getirilip İstanbul’a bağlanmıştır. 1930’da Kadıköy ve Beykoz’un, 1987’de Ümraniye’nin Üsküdar’dan ayrılarak ilçe olmaları, 2008’de de Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahallelerinin Ataşehir ilçesine bağlanmasıyla bugünkü sınırlarına ulaşmıştır.

İçindekiler [gizle]
1 Köken bilimi
2 Topoğrafya
3 Tarihçe
4 Önemli yapılar
5 Galeri
6 Kamu hizmetleri
6.1 Eğitim
6.2 Sağlık
7 Ulaşım
8 Spor
9 Ekonomi
10 Nüfus
11 Mahalleler
12 Üsküdar’daki ilköğretim okulları
13 Basın
14 Kardeş şehirler
15 Politika
15.1 Yerel Seçimler
15.2 Genel seçimler
16 Video galeri
17 Kaynakça
18 Dış bağlantılar
19 Kaynakça
Köken bilimi[değiştir | kaynağı değiştir]
Üsküdar adının, Roma döneminin askeri birliklerden olan Scutarii ve buradaki Skutarion (Yunanca: Σκουτάριον) Kışlası’ndan geldiği düşüncesi yaygındır. Bizanslılarca Hrisopolis (Altınşehir) olarak adlandırılan Üsküdar, 12. yy’dan itibaren Skutarion olarak tanınmaya başlamıştır. IV. Haçlı Seferi ile İstanbul’a gelen Geoffroy de Villehardouin, Histoire de la conquête de Constantinople (İstanbul’un Zaptının Tarihi) adlı kitabında bu semt için “Escutaire” sözcüğünü kullanmış ve bu sözcük Fransızca kaynaklarda sık sık tekrarlanmıştır. Skutarion ismi zamanla Üsküdar’a dönüşmüştür.

Topoğrafya[değiştir | kaynağı değiştir]
İlçe toprakları İstanbul Boğazı kıyılarının güneydoğusunda kabaca kuzey-güney doğrultusunda uzanır. Bu toprakların genel eğimi doğu kesimde, Kocaeli Yarımadası’nın iç bölümlerine, güney kesimde Marmara Denizi kıyısına, batı kesimde ise İstanbul Boğazı kıyısına doğrudur. Orta kesimde kabaca kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan bir sırt yer alır. Bu sırt güney kesimdeki Büyük Çamlıca Tepesi’nde 268 m yüksekliğe erişir. Büyük Çamlıca Tepesi, Üsküdar İlçesi’nin en yüksek noktasıdır. Öbür önemli yükselti 227 m’lik Küçük Çamlıca Tepesi’dir.

Üsküdar İlçesi’nde başlıca akarsu, Küçüksu Deresi’nin başlangıç kollarıdır. Beylerbeyinden denize dökülen İstavroz Deresi Kısıklı eteklerinden çıkarak akar ancak son yıllarda bu derenin üstü birçok yerde kapatılmıştır. İstanbul İli’nde koruların azımsanmayacak kadar yer kapladığı ilçelerden biri de Üsküdar’dır. İstanbul Boğazına olan sahil uzunluğu 12 km’dir.

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]
İlçeye adını, güneybatı kesimdeki eski iskele yerleşmesi verir. Günümüzde hemen hemen Selman Ağa, İnkılap, Gülfem Hatun ve Rumi Mehmet Paşa mahallelerini içine alan bu tarihsel yerleşmeye Üsküdar denir. Bazı kaynaklara göre, Moda Burnu’nda oturan Halkedonlular teknelerini MÖ 7. yy’da Üsküdar kıyısında bulunan tersanelerde inşa ediyorlardı. Adının, Yunanca Skutarion (Skytarion) ya da Latince Skutari’nin (Scutari) zamanla değişime uğramasıyla bugünkü halini aldığı sanılır. Semt MÖ 5. yy’da kıyıdaki yerleşim bölgesini surla çeviren Atinalılar döneminden ve hatta daha da önceden beri önemli bir ulaşım ve konaklama merkeziydi. Boğaz’ın iki yakası arasındaki ulaşımda tarih boyunca büyük önem taşıdı. Bizantion ve Konstantinopolis’i ele geçirmek amacıyla değişik dönemlerde doğudan gelen farklı güçlerin düzenledikleri saldırılar sırasında hep askeri üs olarak kullanıldı. Ulaşım, konaklama, askeri üs olarak yararlanılmasının yanı sıra, ticari açıdan da büyük önem taşıyan Üsküdar, Konstantinopolis’in fethinden çok önce 1352’de Türklerin eline geçti. Orhan Gazi döneminden beri Osmanlıların denetiminde olan Üsküdar’a Türklerin geniş ölçüde yerleşmesi II. Mehmed (Fatih) dönemine rastlar.

İstanbul’un fethinden sonra, kent ile çevresinde yönetim ve yargı düzeninin kurulması sırasında iki büyük birim belirlendi. Suriçindeki kentsel alanı İstanbul Kadılığı temsil ediyordu. Sur dışında banliyö durumundaki Eyüp, Galata ve Üsküdar kadılıklarına ise Bilad-ı Selase deniyordu. Üsküdar kadısı, öbür kadılarla birlikte padişah ve sadrazama bağlıydı. Anadolukavağı, Gebze, Kartal, Pendik ve Şile’de Üsküdar kadısının birer naibi vardı. Beykoz Kazası da Üsküdar Kadılığı’na bağlıydı ama naibini arpalık olarak bu kazayı yöneten müneccimbaşı belirlerdi. Kandıra ve Şile kazaları da 1581’de Üsküdar Kadılığı’na bağlandı. 1826’da İhtisab Nezareti, 1846’da da adı daha sonra Zaptiye Nezareti olarak değiştirilen Zaptiye Müşirliği kuruldu. 1867’de çıkarılan Vilayetler Nizamnamesi’ne göre İstanbul’da valilik kurulmamış, bu görev Zaptiye Müşirliği tarafından yürütülmüştür. Bu dönemde Dersaadet ve Bilad-ı Selase, Bab-ı Zaptiye’ya bağlı değildi. 1854’te şehremaneti kurulunca İhtisab Nezareti kaldırıldı ve 1877’de Beyoğlu, İzmit, Kaza-ı Erbaa’yla birlikte Üsküdar da mutasarrıflık yapıldı. Bu mutasarrıflıklar Zaptiye Nezareti’ne bağlıydı. Üsküdar Mutasarrıflığı’nın Beykoz, Gebze, Kartal ve Şile kazaları vardı. 1918’de İstanbul Vilayeti’ne bağlı Beyoğlu ve Üsküdar mutasarrıflıkları, Cumhuriyet’in İlanı’ndan sonra 1924’te tüm sancaklar vilayet yapılınca ayrı birer vilayet (il) oldular. 1926’daki yönetsel düzenlemeler sırasında Üsküdar da kaza (ilçe) yapılarak İstanbul Vilayeti’ne bağlandı.

1877’de İstanbul Şehremaneti 20 belediye dairesine ayrıldı. Bunlardan 4’ü bugünkü ilçe sınırları içindeydi. Anadoluhisarı ve çevresine On Dördüncü Daire, Beylerbeyi ve çevresine On Beşinci Daire, Paşalimanı ve çevresine On Altıncı Daire, Üsküdar ve Doğancılar çevresine On Yedinci Daire adı verilmişti. 1913’te daireler kaldırıldı ve 9 şube kuruldu. Üsküdar uzun süre 1930’da adı değiştirilen İstanbul Belediyesi’nin şube müdürlüklerinden biriydi.

Eskiden doğuda Kartal İlçesi’ne komşu olacak kadar geniş bir alanı kaplayan Üsküdar İlçesi’nin görünümü, tüm ilde olduğu gibi 1950’lerden itibaren hızla değişmeye başladı. Ülkenin çeşitli yörelerinden İstanbul’a yönelen göçten Üsküdar İlçesi de payına düşeni aldı. 1960’larda Çamlıca, Bulgurlu ve daha doğudaki alanlarda hızlı bir gecekondulaşma yaşandı. Bu yıllarda sanayi bölgesi olarak belirlenen Ümraniye ve çevresinde gecekondular ve gecekondu mahalleleri oluştu. Buradaki hızlı nüfus artışı 1963’te Ümraniye’de belediye kurulmasını zorunlu kıldı. Boğaziçi Köprüsü’nün açılması Kadıköy’de olduğu gibi Üsküdar’da da yerleşimi özendirdi. Otomobil edinmenin yaygınlaşmasının getirdiği ulaşım kolaylığı ilçenin İstanbul Boğazı’na bakan semtlerinde de nüfus artışına neden oldu. İlçenin 1970-1980 arasındaki yıllık ortalama nüfus artışı yüzde 10’u aştı. Bunun nedenlerinden biri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevre yollarının geçtiği kırsal kesimde hızlı bir yapılaşma yaşanmasıydı. Bu gelişmeler Ümraniye’nin 1987’de ilçe yapılmasıyla sonuçlandı. Bu yüzden, 1985’te 490.185 olan Üsküdar İlçesi’nin nüfusu 1990’da 395.623’e geriledi.

2008 yılında yapılan idari düzenlemeyle, ilçenin güneydoğusundaki 3 mahalle (Örnek, Esatpaşa ve Fetih) Üsküdar’dan ayrılarak yeni kurulan Ataşehir İlçesi’ne katıldı.

Önemli yapılar[değiştir | kaynağı değiştir]
İstanbul’daki en önemli Türk yerleşmelerinden biri olan Üsküdar, Osmanlı dönemi boyunca büyük bir imar faaliyetine sahne oldu. O dönemin Üsküdar kasabası ve çevresi birçok külliye, cami, hamam ve çeşme gibi yapılarla, ilçenin Boğaziçi sahilleri ise saraylar, sahilsarayları, yalılar ve köşklerle süslendi. Kız Kulesi En Önemli Yapılardan Biridir.

Bunlardan başlıcaları

Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi
Altunizade Camii
Çinili Külliyesi
Eski Valide Camii
Mihrimah Sultan Külliyesi
Şemsi Paşa Külliyesi
Yeni Valide Külliyesi
Rum Mehmet Paşa Camii
Ayazma Camii
Beylerbeyi Camii
Beylerbeyi Sarayı
Özbekler Tekkesi
Adile Sultan Kasrı
Sultan Abdülaziz Av Köşkü
III. Ahmet Çeşmesi
Selimiye Kışlası
Mehmed Paşa Sarayı
Hacı Ahmed Paşa Sarayı
Nurbaba Tekkesi
Çamlıca Kasrı
Ahmediye Külliyesi
Şahkulu Dergahı
Kartal Ahmet Baba Tekkesi
Büyük Selimiye Camii
Kız Kulesi
Bir açık hava müzesine benzeyen ve Karacaahmet Sultan dergahını da içinde bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı İstanbul’un Anadolu yakasındaki en büyük Müslüman mezarlığı olma özelliğini yüzyıllardır korumaktadır. Diğer bir mezarlık Bülbülderesi Mezarlığı’dır.

Kuzguncuk’taki Ayios Panteleymon Kilisesi ve Ayazması, gayrimüslimlere ait Ayios Yeoryios Kilisesi, Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi, İlya Profiti Rum Ortodoks Kilisesi, Beth Yaakov Sinagogu (Kal de Abaso ya da Aşağı Sinagog ya da Büyük Sinagog) ve Kal de Ariva (Yukarı Sinagog) adlı dinsel yapıların ilçenin bir semtinde yan yana bulunmaları ilgi çekicidir. Osmanlı döneminde ilçenin İstanbul Boğazı kıyısında birçok sahilsarayı ve yalı vardı. Yalnızca yalılardan çok az bir bölümü günümüze kadar ayakta kalabilmiş, yanmış ve yıkılmış olan eski yapıların yerine yeni yalılar inşa edilmiştir. Eski yalılardan günümüzde kısmen ya da tamamen ayakta olup görünebilen başlıcaları Kıbrıslı Yalısı, Kont Ostrorog Yalısı, Abud Efendi Yalısı, Edib Efendi Yalısı, Recaizade Ekrem Bey Yalısı, Mahmud Nedim Paşa Yalısı, Sadullah Paşa Yalısı ve Fethi Ahmet Paşa Yalısı’dır. Kız Kulesi ilçenin simgesidir.

Üsküdar, İstanbul İli’nin en yeşil ilçelerinden biridir. Koruma altında olduğu sanılan bu yeşil alanlar kuzeyden güneye doğru sırasıyla Cemil Filmer, Kandilli Kız Lisesi, Vaniköy Rasathane, Vaniköy, Vahideddin, Cemil Molla, Münir Bey, Fethi Paşa, Demirağ, Hüseyin Avni Paşa, Abdülmecid Efendi, Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi, Büyükçamlıca, Küçükçamlıca ve Adile Sultan Validebağı korularıdır.

Üsküdar İlçesi’ndeki koruların halka açık bir bölümü aynı zamanda mesire yeri özelliği taşır. Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca tepelerinde yapılan düzenlemelerden sonra bu alanlar da gezi ve dinlenme açısından halkın ilgisini çekmektedir. İstanbul Boğazı kıyısındaki semtlerde birçok balık lokantası vardır. Bunlar ve Nakkaştepe gibi yerlerdeki manzara açısından zengin öbür tesisler özellikle tatil günlerinde büyük ilgi görmektedir.

Galeri[değiştir | kaynağı değiştir]

Ayazma Camii

Beylerbeyi Sarayı

III. Ahmed Çeşmesi

Yeni Valide Camii

Kont Ostrorog Yalısı

Edib Efendi yalısı

Kıbrıslı Yalısı
Kamu hizmetleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Kuleli Askeri Lisesi
Dosya:İstanbul – Üsküdar & Paşalimanı – Şubat 2013.ogv
Üsküdar İskelesi ve çevresinin İstanbul Boğazı’ndan görünümü, sol tarafta Paşalimanı, onun arkasında görünen yeşil alan Fethipaşa Korusu, iskelenin arkasında Mihrimah Sultan Camii (Şubat 2013)
Dosya:İstanbul – Üsküdar iskelesi gece – Şub 2013.ogv
Üsküdar İskelesi ve çevresinin gece görünümü, en sağ tarafta Şemsi Paşa Camii, sol tarafta Boğaziçi Köprüsü (Şubat 2013)
Eğitim[değiştir | kaynağı değiştir]
İstanbul’daki başıca eğitim ve kültür kurumlarından bir bölümü Üsküdar İlçesi sınırları içindedir. Eskiden Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binası olan ve daha sonra Haydarpaşa Lisesi’ne hizmet veren tarihsel yapıda günümüzde Marmara Üniversitesi’nin bazı birimleri bulunmaktadır. Bu üniversiteye ait hastane de Altunizade’dedir. Üsküdar’daki diğer yükseköğretim kurumları İstanbul Şehir Üniversitesi, 29 Mayıs Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi’dir. Kandilli Rasathanesi 1982’den beri Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlıdır. Üsküdar Fen Lisesi, Hacı Sabancı Anadolu Lisesi, Bilfen Koleji, Çamlıca Kız Lisesi, Kandilli Kız Lisesi, Kuleli Askeri Lisesi ve Üsküdar Amerikan Lisesi, Şemsipaşa İlköğretim Okulu, Halil Rüştü İlköğretim Okulu, Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ( Üsküdar Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi ), Halide Edib Adıvar Anadolu Lisesi, İstanbul Üsküdar Lisesi, Üsküdar Ticaret Lisesi, Validebağ Kız Meslek Lisesi, Mithatpaşa Kız Meslek Lisesi, Çamlıca Kız Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi, İcadiye İlkokulu, Şeyh Şamil Lisesi, Özel Hurp Haç Ermeni Lisesi, Özel Sev Okulları Üsküdar İlçesi’ndeki başlıca eğitim kurumları arasında yer alır.

Adile Sultan Kasrı (Hababam Sınıfı’nın çekildiği bina) Üsküdar Sınırları İçindedir, Öğretmen evi ve Misafir Evi Olarak Kullanılır.

İlçe sınırları içinde 36 okul öncesi öğretim kurumu, 65’i resmi 22’si özel 87 ilköğretim okulu, 21’i özel, 29’u resmi toplam 50 ortaöğretim kurumu bulunmaktadır.[5]

Sağlık[değiştir | kaynağı değiştir]
Üsküdar ilçesi sınırları içinde bulunan devlet hastaneleri;

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahi Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Üsküdar Devlet Hastanesi,
Validebağ Semt Polikliniği ve Üsküdar Semt Polikliniği.
Üniversite hastaneleri olarak da

Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi
Marmara Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’dir. Ayrıca 10 tane özel hastane ve 24 sağlık ocağı (Aile Sağlık Merkezi) bulunmaktadır[6].
Özel Hastaneler;

Mihrimah Sultan Tıp Merkezi,
Yunus Emre Hastanesi,
Academic Hospital,
Özel Üsküdar Hospital,
Özel Anadolu Hastanesi,
Özel Selimiye Hastanesi,
Anatolia Göz Hastanesi,
Dünya Göz Hastanesi,
Avrupa Göz Hastanesi.
Esteworld Estetik Cerrahi Merkezi
Ulaşım[değiştir | kaynağı değiştir]
İlçenin ulaşım açısından taşıdığı önem günümüzde de sürmektedir. Eskiden Üsküdar ile Kabataş ve Sirkeci arasında yapılan araba vapuru seferlerine, Boğaziçi Köprüsü’nün açılmasından bir süre sonra son verilmiştir. Araba vapuru seferleri günümüzde Harem İskelesi ile Sirkeci arasında yapılmaktadır. Bu iskele çevresinde bulunan Anadolu Yakası Otobüs Terminali olan Harem Otogarı, Anadolu’daki çeşitli merkezlerle İstanbul arasında yapılan karayolu ulaşımında eskisi kadar olmasa da hala önemli bir yer tutmaktadır.

Boğaziçi Köprüsü’nün Anadolu yakasındaki ayağı ilçe sınırları içindedir. Eskiden E-5 olarak tanınan D-100 Karayolu Harem’e kadar uzanır. Bu karayolundan Uzunçayır mevkiindeki köprülü kavşakla ayrılan çevre yolu Boğaziçi Köprüsü’ne ulaşır. Bu çevre yolundan Küçük Çamlıca eteklerinden ayrılan bir başka yol Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevre yoluyla bağlantı sağlar.

İlçe, karayollarının önem kazanmasından bu yana suyolu ulaşımından yeterince yararlanamamaktadır. İstanbul Boğazı kıyısındaki bazı iskelelerle (Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Kandilli) karşı kıyıdaki belli iskeleler arasında (Üsküdar-Eminönü) şehir hatları vapurlarıyla tarifeli seferler yapılmaktadır. Üsküdar İskelesi’yle Beşiktaş, Kabataş ve Sirkeci arasında yapılan “motor” seferleri de halkın ulaşım gereksinmesini karşılaması açısından önem taşır.

2013 yılında tamamlanan Marmaray Projesiyle İstanbul’un önemli ulaşım ve ticaret merkezi Üsküdar oldu. Marmaray Projesi tamamlandığı zaman Üsküdar’da yeni bir yeraltı istasyonu hizmete açıldı.

Spor[değiştir | kaynağı değiştir]
İlçenin en büyük mazisine sahip takımı Üsküdar Anadolu Spor ile Adını ilçeden alan eski Üsküdarspor olan Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü profesyonel ligde yer alan iki üsküdar takımından birisiniz. Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü Kendisi gibi 20. yüzyılın başında kurulan diğer köklü İstanbul kulüplerinin tersine sönük bir geçmişe sahiptir. Yalnızca futbol branşında faaliyet gösteren kulüp 2009-10 sezonu itibariyle 3. Lig’de mücadele etmektedir. Anadolu Üsküdar gibi 3. Lig’de mücadele eden bir diğer Üsküdar takımı Beylerbeyi SK iç saha maçlarını Beylerbeyi 75. Yıl Stadı’nda oynar. Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü’nün özellikle Bayan Hentbol Takımı hayli başarılıdır. Kulüp ayrıca atletizm, hentbol, judo, karate ve taekwondo branşlarında faaliyet gösterir. Bu kulüpler dışında ilçede profesyonel ve amatör olarak çeşitli branşlarda faaliyet gösteren 60’ya yakın kulüp vardır.[7] Özellikle Bağlarbaşı Spor Kulübü ve İcadiye Spor kulüpleri Üsküdar Takımlarına önemli Futbolcular yetiştirmektedir.

İlçedeki spor tesisleri Bağlarbaşı Spor Salonu, Beylerbeyi 75. Yıl Stadı, kullanma hakkı Galatasaray Spor Kulübü’ne ait olan Burhan Felek Açık Yüzme Havuzu, Burhan Felek 50. Yıl Spor Salonu, Burhan Felek Kapalı Yüzme Havuzu, Marmara Üniversitesi kampüsü içinde yer alan Ekrem Koçak Atletizm Sahası’dır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi İçinde Voleybol’cular İçin Spor Kompleksi Bulunmaktadır.

Ekonomi[değiştir | kaynağı değiştir]
Capitol AVM
Üsküdar İlçesi’nde egemen ekonomik etkinlik ticarettir. Küçük çaptaki ziraat alanları dahi yerleşim alanına dönüştüğü için tarımsal faaliyet yok denecek kadar azdır. Su ürünleri alanında da bir adet su ürünleri kooperatifi vardır. Tarımsal faaliyetler gibi sanayi tesisleri de yoktur. Sayısı fazla olmayan küçük imalathaneler nüfusa göre kayda değer sayılmaz. Ancak Türkiye’nin önde gelen çok sayıda sınai ve ticari teşebbüsün yönetim merkezi ilçe sınırları içindedir.[8] İlçede daha ziyade küçük esnaf ve sanatkâr ile emekli nüfus bulunmaktadır, faal nüfusun bir bölümü ilçe dışında çalışmaktadır. Haydarpaşa Limanı Üsküdar ile Kadıköy ilçe sınırının ortasındadır.

Altunizade semti birçok plaza ve iş merkezine ev sahipliği yapmaktadır.

Üsküdar ilçesindeki tek alışveriş merkezi, aynı zamanda İstanbul’un da en eski alışveriş merkezlerinden olan Capitol Alışveriş Merkezi Üsküdar sınırları içinde, Altunizade semtinde bulunmaktadır.

Nakkaştepe bölgesinde Koç Holding Yönetim Binası bulunmaktadır.

Uncular Caddesi de Üsküdar’ın önemli ticaret merkezlerinden biridir. (Bu cadde elektrikçi ve nalbur gibi dükkanları barındırarak ticaret caddesi olarak bilinir.)

Nüfus[değiştir | kaynağı değiştir]
Yıl Toplam Şehir Kır
1965[9] 135.056 115.336 19.720
1970[10] 171.267 143.527 27.740
1975[11] 254.895 202.957 51.938
1980[12] 366.186 261.141 105.045
1985[13] 490.185 467.212 22.973
1990[14] 395.623 395.623 veri yok
2000[15] 495.118 495.118 veri yok
2007[16] 582.666 582.666 veri yok
2008[17] 524.889 524.889 veri yok
2009[18] 524.379 524.379 veri yok
2010[19] 526.947 526.947 veri yok
2011[20] 532.182 532.182 veri yok
2012[21] 535.916 535.916 veri yok
2013[22] 534.636 534.636 veri yok
2014[23] 534.970 534.970 veri yok
2015[24] 540.617 540.617 veri yok
Mahalleler[değiştir | kaynağı değiştir]
Acıbadem
Ahmediye
Altunizade
Aziz Mahmud Hüdayi
Bahçelievler
Barbaros
Beylerbeyi
Bulgurlu
Burhaniye
Cumhuriyet
Çengelköy
Ferah
Güzeltepe
İcadiye
Kandilli
Kısıklı
Kirazlıtepe
Kuleli
Kuzguncuk
Küçük Çamlıca
Küçüksu
Küplüce
Mehmet Akif Ersoy
Mimar Sinan
Murat Reis
Salacak
Selami Ali
Selimiye
Sultantepe
Ünalan
Valide-i Atik
Yavuztürk
Zeynep Kamil
Üsküdar’daki ilköğretim okulları[değiştir | kaynağı değiştir]
Üsküdar’daki ilköğretim okulları listesi
Basın[değiştir | kaynağı değiştir]
İlçede haftalık olarak yayınlanan; Üsküdar Gazetesi ile günlük olarak yayınlanan Tünaydın Gazetesi, bayilerde de satılmakta ve ilçe sorunlarına eğilmektedirler.

Kardeş şehirler[değiştir | kaynağı değiştir]
Türkiye Kemah, Erzincan
Türkiye Kırkağaç, Manisa
Türkiye Keçiören, Ankara
Macaristan Kaposvár, Somogy, Macaristan
Kırım Özerk Cumhuriyeti Bahçesaray, Kırım Cumhuriyeti
Japonya Shibuya, Tokyo, Japonya
Politika[değiştir | kaynağı değiştir]
Yerel Seçimler[değiştir | kaynağı değiştir]
Üsküdar Belediye Başkanları ve Partileri[25]
Yıl Belediye Başkanı Parti Oy Oranı
1984 Necmettin Öztürk ANAP %49,09
1989 Niyazi Yurtseven SHP %39,22
1994 Yılmaz Bayat RP %28,15
1999 Yılmaz Bayat FP %28,72
2004 Mehmet Çakır AK Parti %43,83
2009 Mustafa Kara AK Parti %38,87
2014 Hilmi Türkmen AK Parti %45,74
Genel seçimler[değiştir | kaynağı değiştir]
Yıl Parti Oy Oranı
1983 ANAP %49
1987 ANAP %37
1991 DYP %25
1995 RP %25
1999 DSP %30
2002 AK Parti %39
2007 AK Parti %46
2011 AK Parti %49
Haziran 2015 AK Parti %41
Kasım 2015 AK Parti %47
Video galeri[değiştir | kaynağı değiştir]
Dosya:İstanbul – Kandilli,Üküdar – Şubat 2013.ogv
Kandilli semtinin İstanbul Boğazı’ından görünümü, ortada Kandilli İskelesi, en solda Küçüksu Kasrı, en sağda Edib Efendi Yalısı, onun arkasında ilerde Boğaziçi Köprüsü (Şubat 2013)
Dosya:İstanbul – Vanikoy,Üsküdar – Şubat 2013.ogv
Vaniköy semtinin İstanbul Boğazı’ından görünümü, ortada tarihi Vaniköy Camii (Şubat 2013)
Dosya:İstanbul – Beylerbeyi,Üsküdar & Hamid-i Evvel (Beylerbeyi) Camii – Şubat 2013.ogv
Beylerbeyi semtinin İstanbul Boğazı’ından görünümü, ortada Beylerbeyi Camii ve Beylerbeyi İskelesi (Şubat 2013)
Dosya:İstanbul – Çengelköy,Üküdar – Şubat 2013.ogv
Çengelköy semtinin İstanbul Boğazı’ından görünümü, en sol tarafta Kuleli Askeri Lisesi (Şubat 2013)
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 7, İstanbul 1994, T.C. Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı
İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Üsküdar Tarihi. 2 cilt, İstanbul 1976-1977
Behcetî İsmail Hakkı el-Üsküdarî, Merâkid-i Mu´tebere-i Üsküdar. Ünlülerin Mezarları. Yayına Hazırlayan: Bedi N. Şehsuvaroğlu. İstanbul (TTOK) 1976
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]
Üsküdar Kaymakamlığı
Üsküdar Belediyesi
T.C. İstanbul Valiliği (Harika İstanbul) / Üsküdar İlçesi Tanıtımı
T.C İstanbul Valiliği (Galeri İstanbul) /Üsküdar İlçesi Resimleri
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
^ Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)
^ View of the area of Üsküdar from Kadıköy
^ Port of Salacak,Üsküdar
^ View of the Bosporus from Üsküdar
^ http://istanbul.meb.gov.tr/Okullar.aspx
^ http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/kurumlar/kurumlar.asp?lc=31&kk=14
^ http://www.uskudar34.com/sayfa/15-uskudar-spor-kulupleri.html
^ http://www.istanbultanitim.com/icerik/uskudar/63-uskudar-ekonomi
^ “1965 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “1970 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “1975 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “1980 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “1985 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “1990 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “2000 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “2007 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “2008 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “2009 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “2010 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “2011 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “2012 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 20 Şubat 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2013.
^ “2013 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 15 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2014.
^ “2014 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 10 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
^ “2015 genel nüfus sayımı verileri” (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 13 Nisan 2016.
^ yerelnet.org.tr, Üsküdar Belediyesi
Wikimedia Commons’ta Üsküdar ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur.

Google+sitemap